נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

בענין פיקוח נפש של עובר – על מעמדו של עובר בהלכה

הלוי סולובייצ'יק, אהרן. "בענין פיקוח נפש של עובר – על מעמדו של עובר בהלכה" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 57-65.