נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד – שו״ת

זילברשטיין, יצחק. "ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד – שו״ת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 54-58.