ברית מילה בזמן מגפת קורונה – הנחיות למוהלים

שטיינברג, אברהם. "ברית מילה בזמן מגפת קורונה – הנחיות למוהלים" חוברת אסיא קיז-קיח (קובץ הקורונה – גל ראשון), 2020, עמ' 54-55.

הרב פרופ' אברהם שטינברג
בס"ד                                                                                                ב' מנ"א תש"פ,
23 ביולי, 2020

לכל המוהלים, השלום והברכה,

ביום ז' בניסן תש"פ שלחנו לכם הנחיות והוראות לתקופת מגפת הקורונה.

ביום כ"ד בתמוז תש"פ שלחנו את ההנחיות וההוראות עם עדכונים. לאור הערות שונות אנו חוזרים ושולחים את ההנחיות וההוראות עם מספר עדכונים ותיקונים כדלקמן:

אנו נמצאים בעיצומה של מגפה עולמית, מגפת הקורונה, ולפיכך נדרשות התאמות ואזהרות בביצוע ברית המילה, למען שלומם של התינוק הנימול, המוהל, והמשתתפים בברית.

הדברים דלהלן הם באישורם של הרבנים הראשיים לישראל שליט"א.

אני, יחד עם חברי הועדה ומנהל מחלקת בריתות, מאחלים לכולכם ולבני ביתכם בריאות איתנה, רפואה שלמה, והצלחה במעשי ידיכם.

להלן ההנחיות וההוראות בתקופת מגפת הקורונה:

  1. כאשר התינוק ואמו בריאים – ללא כל עדות לנשאות נגיף הקורונה, או מגע עם נשא כזה, או תסמינים החשודים למחלה – חובה לקיים את ברית המילה ביום השמיני במועדו וככל הלכתו.
  2. חובה על המוהל לעקוב אחרי ההנחיות של משרד הבריאות ולהקפיד למלא את כל הדרישות ככתבם וכלשונם. ביתר שאת על המוהל להקפיד על ניקיונו הכללי, ובמיוחד על ניקיון ידיו ברחיצה במים וסבון ובאלקוג'ל, ועל סטריליות מכשירי המילה; לשטוף את הפה בליסטרין; לשאת מסכה על הפנים; ומומלץ שהמוהל ילבש סינר חד פעמי, ויחליפו בכל ברית.
  3. על המוהל לוודא שמספר המשתתפים בברית הוא מינימום הכרחי, ובכל מקרה לא יעלה על מספר המשתתפים המותרים לפי הנחיות משרד הבריאות בכל עת (יש לעקוב אחרי פרסומי משרד הבריאות ביחס למספר המותר של אנשים נכון ליום הברית); ועליו להקפיד על רווח של 2 מטרים בין כל משתתף.
  4. כמו כן צריך המוהל לוודא שהסנדק וכל מי שמתקרב לתינוק ולמוהל – הורים, קוואטר, ברכות וכד' – הם בריאים, ללא תסמינים, וללא חובת בידוד, וכולם יעטו מסכה, וירחצו ידיהם במים וסבון ובאלקוג'ל.
  5. על המוהל להקפיד לעטות מסכה שמכסה את הפה ואת האף ולשמור מרחק של 2 מטרים מכל מי שהוא בא במגע אתו לפני הברית ואחריה, כולל מתן הסברים להורים ותשובות לשאלותיהם תוך שמירת המרחק ועטיית המסכה.
  6. חובה לבצע מציצה בכל ברית, אך בתקופת מגפת הקורונה יש לבצעה בשפופרת בלבד. הנחיה זו בתוקף רק לתקופת המגפה. בעת ביצוע המציצה בשפופרת יש להרים את המסכה ולהחזירה מיד לאחר מכן.
  7. מוהל נגוע בקורונה, או שיש חשש שהוא נגוע בקורונה, או שבא במגע עם נשא קורונה מאומת – אסור לו לבצע ברית מילה עד שיקבל אישור מוסמך ממשרד הבריאות שהוא בריא; מוהל ששהה בבידוד בגלל מגע עם נשא נגיף הקורונה, אך הוא עצמו לא נשא הנגיף, ואין לו תסמינים החשודים למחלת הקורונה – רשאי לחזור ולמול אחרי שישלים את ימי הבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות (יש לעקוב אחרי פרסומי משרד הבריאות ביחס לימי הבידוד הנדרשים לפי המצב נכון ליום הברית).
  8. יולדת שאובחנה כנשאית קורונה, או שיש חשד שהיא נגועה בקורונה, או שהייתה במגע עם חולה קורונה מאומת, בין אם חלתה או נחשפה לפני הלידה, או במהלכה, או בסמוך לאחר הלידה לפני מועד הברית, והיא מניקה את התינוק, או נמצאת בקשר הדוק אתו, או שנמצאת יחד אתו בבידוד – יש לדחות את הברית עד אחרי שיתברר שהאם והתינוק בריאים על פי אישור ממשרד הבריאות; ובמקרה זה אין צורך להמתין שבעה ימים אחר השלמת ימי הבידוד; אם התינוק עבר בדיקת מטוש ביום השמיני ונמצא שלילי, ואין לו כל תסמינים – אפשר למולו בזמנו.
  9. דין זה נכון לכל מי שמטפל בתינוק מהלידה ועד הברית, והוא נשא קורונה, או שהיה במגע עם נשא קורונה והוא בבידוד.

וכבר כתב הרמב"ם מילה א יח: אין מלין אלא ולד שאין בו שום חולי, שסכנת נפשות דוחה את הכל, ואפשר למול לאחר זמן, ואי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל לעולם.

הרב פרופ' אברהם שטינברג

יו"ר הוועדה

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.