נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

ברית מילה – היבטים רפואיים-הלכתיים

שטינברג, אברהם. "ברית מילה – היבטים רפואיים-הלכתיים" חוברת אסיא כט-ל, תשמ"א, עמ' 21-42.