נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הגישה היהודית הכללית למניעת הריון

שטינברג, אברהם. "הגישה היהודית הכללית למניעת הריון" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 11-32.