נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

ההנקה בספרות הפוסקים

הכהן אבינר, שלמה. "ההנקה בספרות הפוסקים" חוברת אסיא לח, תשד"מ, עמ' 41-43.