נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הזנה מלאכותית ביום הכפורים

גוטמן, צבי. "הזנה מלאכותית ביום הכפורים" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 541-549.