נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הזרעה מלאכותית בפסיקה ובחקיקה במדינת ישראל

גרין, יוסף. "הזרעה מלאכותית בפסיקה ובחקיקה במדינת ישראל" חוברת אסיא מ, תשמ"ה, עמ' 45-62.