נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הלכות רופאים ורפואה מתוך סדור בית יעקב ליעב"ץ ז"ל

שטינברג, אברהם. "הלכות רופאים ורפואה מתוך סדור בית יעקב ליעב"ץ ז"ל" חוברת אסיא כט-ל, תשמ"א, עמ' 54-62.