נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הפגות בהלכה השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות

גוטל, נריה. "הפגות בהלכה השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 49-63.