נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הפתולוגיה בתלמוד וכנושאי כליו, פרק חמישי: הכבד

שטינברג, אברהם. "הפתולוגיה בתלמוד וכנושאי כליו, פרק חמישי: הכבד" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 46-53.