נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הקדמה להלכות נדה

אברהם, אברהם. "הקדמה להלכות נדה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 4-9.