נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

השתלות לב בישראל – החלטת מועצת הרבנות הראשית; נספחי נוהל בית חולים, בדיקת ABR

סומר, חיים. "השתלות לב בישראל – החלטת מועצת הרבנות הראשית; נספחי נוהל בית חולים, בדיקת ABR" חוברת אסיא מב-מג, עמ' 70-75.