נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

השתלת איברים

שטינברג, אברהם. "השתלת איברים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 41-184.