נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

השתלת קרנית ממת לחי

שטיינברג, משה. "השתלת קרנית ממת לחי" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 31.