נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

השתנות הטבעים

שטינברג, אברהם. "השתנות הטבעים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 185-240.