נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

חוזר מינהל הרפואה- איסור עישון בבתי חולים ובמרפאות

, "חוזר מינהל הרפואה- איסור עישון בבתי חולים ובמרפאות" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 33-34.