נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

הכנסת, . "חוק ביטוח בריאות ממלכתי" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 579-600.