נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

טומטום

שטינברג, אברהם. "טומטום" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 647-660.