נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

יחוד

שטינברג, אברהם. "יחוד" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 799-838.