נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מגפת הקורונה ה'תש"פ – היבטים היסטוריים, רפואיים והלכתיים

שטיינברג, אברהם. "מגפת הקורונה ה'תש"פ – היבטים היסטוריים, רפואיים והלכתיים" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 7-46.