נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מד-חום חדש שמראה אותיות לפי חום הגוף (Fevertester) האם מותר למדוד בו בשבת

פאלק, פסח. "מד-חום חדש שמראה אותיות לפי חום הגוף (Fevertester) האם מותר למדוד בו בשבת" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 42-60.