נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מילה

שטיינברג, אברהם. "מילה" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), עמ' 253-316.