נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מיניות

שטינברג, אברהם. "מיניות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד'), תשס''ו, עמ' 611-724.