נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מכתבים למערכת – הקדמת תור; דחיית נפש מפני נפשות; איבחון מחלות מולדות לפני תום 40 יום מההפריה; התמחות רפואית

זילברשטיין, יצחק, ואחרים. "מכתבים למערכת – הקדמת תור; דחיית נפש מפני נפשות; איבחון מחלות מולדות לפני תום 40 יום מההפריה; התמחות רפואית" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 183-187.