נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נאמנות הרופא

שטינברג, אברהם. "נאמנות הרופא" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה'), תשס''ו, עמ' 33-92.