נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נסיונות רפואיים בבעלי חיים ובבני אדם

אברהם, אברהם. "נסיונות רפואיים בבעלי חיים ובבני אדם" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 20-25.