נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נספח לערך משאבים מוגבלים – חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד – 1994

שטינברג, אברהם. "נספח לערך משאבים מוגבלים – חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד – 1994" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד'), תשס''ו, עמ' 864-884.