נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נתוחים

שטינברג, אברהם. "נתוחים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה'), תשס''ו, עמ' 669-690.