נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נתוח המת

שטינברג, אברהם. "נתוח המת" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה'), תשס''ו, עמ' 561-650.