נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

סיגריות אלקטרוניות צריכות הכשר

שטרנבוך, משה. "סיגריות אלקטרוניות צריכות הכשר" חוברת אסיא קיג-קיד, תשע"ט, עמ' 102.