נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

סירוב לטיפול רפואי מציל-חיים

שטיינברג, אברהם. "סירוב לטיפול רפואי מציל-חיים" שונות, 2000, עמ' 571-580.