נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

סריס

שטיינברג, אברהם. "סריס" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה'), תשס"ז, עמ' 767-856.