נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

עוד הערות על הספר "רפואה מציאות והלכה"

, "עוד הערות על הספר "רפואה מציאות והלכה"" חוברת אסיא צט-ק, תשע''ו, עמ' 206-209.