עוד על הטפת דם ברית למי שנימול טרם זמנו לפי הגאונים ומנהג א"י

דורי, אברהם. "עוד על הטפת דם ברית למי שנימול טרם זמנו לפי הגאונים ומנהג א"י" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 230.

מכתבים למערכת

 

עוד על הטפת דם ברית למי שנימול טרם זמנו                                      לפי הגאונים ומנהג א"י

לכבוד העורך,

אודות מי שנימול טרם זמנו לשיטת הגאונים, שכ' באסיא*, שנראה שאין צריך להטיף דם ברית, אף בכה"ג שהוא ואבותיו הלכו והולכים לפי שיטת הגאונים וע"ש, הנני להוסיף שאף שראיתי הלום בספר אשרי האיש (חיו"ד ח"ב, עמוד נז) בשם ספר וישמע משה (עמודים רצג-רצד) שנשאל בכך הגרי"ש אלישיב זצ"ל, והשיב שחייבים לעשות לו הטפת דם ברית בכה"ג ע"ש.

אכן ראיתי בתשובות והנהגות ח"ז (סימן קכח, אות ז) שנשאל בנד"ד, וכתב שאין צריך להטיף דם ברית בכה"ג, שכך הקב"ה נתן לנו את תורתו וכו', שכל אחד נוהג כבי"ד שבמקומו וכו'. וכיון שבשעתו באונגרין נהגו כשיטת ר"ת וכו', היתה ההלכה בשבילו לעשות כבי"ד שבמקומו וכו', ואף שהבן עלה לא"י ושינה לנהוג כשיטת הגאונים, מ"מ אזלינן בתר שעת המילה וכו'. ואף חוזר ומטיף הוא חובל בעצמו בחנם ע"ש.

ולפמ"ש נראה שאף אם גם אז נהגו כהגאונים, א"צ לחזור ולהטיף דם ברית (ועיין בשו"ת דברי יציב חיו"ד (סימן קמט) (צויין בתשובות והנהגות הנ"ל) ובשו"ת שבט הלוי ח"ד (יו"ד סימן קלג אות ג) ובאגרות משה (חאו"ח ח"ד ס"ס סב) ובשו"ת יביע אומר ח"ז (חאו"ח סימן מא) ובספר וזאת בריתי ח"ב (עמודים 72-71) וע"ש).

עוד הנני להוסיף אודות מה שנו"נ בספר אסיא טז (עמודים
256-249) אודות תפילה על מי שמצוי במצב של מוות מוחי וע"ש, שבספרי שו"ת אדרת תפארת ח"ד (סימן נב) דיברנו באופן כללי בחולה שהרופאים התייאשו מלרפאותו, האם בכל זאת יש להרבות עליו ברחמים, ונגענו בכמה נקודות שדובר בספר אסיא הנ"ל.

בברכה,

הרב אברהם דורי

*    מרדכי הלפרין, הטפת דם ברית למי שלפי הגאונים ומנהג א"י נימול טרם זמנו, אסיא קא-קב, 15-5 (תשע"ו); הרב אברהם דורי, עוד על מי שנימול טרם זמנו לשיטת הגאונים. אסיא קז-קח 196-194 (תשע"ח).

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.