נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

עישון – נספח: אגרות וחוקים

שטיינברג, אברהם. "עישון – נספח: אגרות וחוקים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 301-310.