נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

על דעתו של הגר״מ פיינשטיין זצ״ל בסוגיית המוות המוחי

הלפרין, מרדכי. "על דעתו של הגר״מ פיינשטיין זצ״ל בסוגיית המוות המוחי" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 5-13.