נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, פרק שביעי: כיס המרה

שטינברג, אברהם. "פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, פרק שביעי: כיס המרה" חוברת אסיא מא, תשמ"ו, עמ' 51-55.