נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, פרק שלישי: הריאות

שטינברג, אברהם. "פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, פרק שלישי: הריאות" חוברת אסיא לז, תשד"מ, עמ' 49-62.