נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קדימויות בטיפול רפואי

שטיינברג, אברהם. "קדימויות בטיפול רפואי" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 596-659.