נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטן

שטיינברג, אברהם. "קטן" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 659-794.