נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קידושין וגירושין

שטיינברג, אברהם. "קידושין וגירושין" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 569-596.