נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קעקוע למטרות רפואיות – שו"ת

רוט, אליזר, ונתן גשטטנר. "קעקוע למטרות רפואיות – שו"ת" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 392-395.