נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קריאת מדידה בשבת

רוזן, ישראל. "קריאת מדידה בשבת" חוברת אסיא לג, תשמ"ב, עמ' 22-23.