נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

רופא – נספח – שבועות רופאים

שטיינברג, אברהם. "רופא – נספח – שבועות רופאים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 111-129.