נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

רופא

שטיינברג, אברהם. "רופא" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 1-80.