נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

רשלנות רפואית

שטיינברג, אברהם. "רשלנות רפואית" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 245-310.