נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

שוטה

שטיינברג, אברהם. "שוטה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 533-623.