נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

שיבוט אדם א

שטיינברג, אברהם. "שיבוט אדם א" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 351-382.