נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

שיבוט אדם ב – תאי גזע

שטיינברג, אברהם. "שיבוט אדם ב – תאי גזע" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 353-382.